Apply here for Pathway 1

Get in touch
3 May/Mai 2023 Ysgol Bryn Tawe

3 May/Mai 2023 Ysgol Bryn Tawe

By:
@bryntawe
From:
Ysgol Bryn Tawe
Location:
Denmark

A brilliant first two days in Odense, Denmark as part of @Taith Wales project focusing on digital technologies. Mr Pugh and Mr Shaw have enjoyed representing teachers from Wales in sharing best practices

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@bryntawe
Wrth:
Ysgol Bryn Tawe
Lleoliad:
Denmarc

Mr Shaw a Mr Pugh yn dysgu am dechnoleg digidol yn Odense, Denmarc fel rhan o brosiect @TaithWales Hyfryd cael cynrychioli criw o athrawon o Gymru yma wrth rannu arferion addysgeg

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.