Get in touch
17 May/Mai 2023 University of Wales Trinity Saint David

17 May/Mai 2023 University of Wales Trinity Saint David

By:
@UWTSD
From:
University of Wales Trinity Saint David
Location:
Italy

"Two members of the UWTSD's Early Years Team have just returned from the Loris Malaguzzi Centre, Reggio Emilia in Italy which is famous for its early years practice methods, and which has heavily influenced Early Years education in Wales.
https://bit.ly/42Gyf3R
@TaithWales"

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@UWTSD
Wrth:
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Lleoliad:
Yr Eidal

"Mae dau aelod o Dîm Blynyddoedd Cynnar PCYDDS newydd ddychwelyd o Ganolfan Loris Malaguzzi, Reggio Emilia yn yr Eidal sy'n enwog am ddulliau ymarfer y blynyddoedd cynnar a’r ffaith ei bod wedi dylanwadu'n drwm ar addysg y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.
https://bit.ly/42Gyf3R
@TaithWales"

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.