Get in touch
17 May/Mai 2023 Ysgol Tan-y-lan

17 May/Mai 2023 Ysgol Tan-y-lan

By:
@tanylan123
From:
Ysgol Tan-y-lan
Location:
Greece

Having a great day! That's the way to spend a Sunday walking around #Thessaloniki
@cyngorabertawe @LlC_Addysg @TaithWales @VisitGreecegr UnigolionIachacHyderus

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@tanylan123
Wrth:
Ysgol Tan-y-lan
Lleoliad:
Gwlad Groeg

"Diwrnod i'r brenin! Dyma'r ffordd i dreilio dydd Sul yn cerdded o gwmpas #Thessaloniki
@cyngorabertawe @LlC_Addysg @TaithWales @VisitGreecegr UnigolionIachacHyderus"

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.