Get in touch
Urdd Brussels

Urdd Brussels

By:
@UKMisBrussels
From:
UK Mission to the EU
Location:
Belgium

Great to talk to students from the @Urdd during their visit to Brussels today. We hope you enjoyed the discussion on working in a third-country Mission, being part of the British Civil Service, and life as a diplomat. Thank you so much!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@UKMisBrussels
Wrth:
UK Mission to the EU
Lleoliad:
Gwlad Belg

Hyfryd i siarad â myfyrwyr o'r @Urdd ar eu hymweliad i Frwsel heddiw. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r sgwrs ar weithio mewn Cenhadaeth trydedd wlad, bod yn rhan o'r Gwasanaeth Sifil Prydeinig, a bywyd fel llysgennad. Diolch yn fawr iawn!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.