Get in touch
Urdd

Urdd

By:
@Urdd
From:
Urdd Gobaith Cymru
Location:
Spain

Diolch to @TaithWales support, staff from the Urdd Eisteddfod had the opportunity to travel to Catalunya this week to meet the organisers of @Primavera_Sound, one of the largest festivals in the whole of Europe. Moltes grácies for having us!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@Urdd
Wrth:
Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad:
Sbaen

Adéu, Barcelona! Mae criw @EisteddfodUrdd wedi bod yn brysur yn cwrdd â threfnwyr Gŵyl @Primavera_Sound, un o wyliau cerddoriaeth mwyaf Ewrop. Edrychwn ymlaen at weld perthynas Catalunya a Chymru yn datblygu ar gyfer y dyfodol!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.