Get in touch
Ysgol y Dderi

Ysgol y Dderi

By:
ysgol_y_dderi
From:
Ysgol Y Dderi
Location:
Slovenia

An art workshop this afternoon and a boat ride along the Ljubljanica river this evening. Another wonderful day out!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
ysgol_y_dderi
Wrth:
Ysgol Y Dderi
Lleoliad:
Slofenia

Gweithdy celf yn y prynhawn a thaith cwch ar hyd yr afon Ljubljanica heno. Wedi cael diwrnod arall i’r brenin!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.